Ba Lan - Hy Lạp và Nga - CH Czech: Bạn chọn tỷ số nào?

Thứ Sáu, 08/06/2012 16:43

23h00 ngày 8/6/2012 sân National: Ba Lan - Hy Lạp
Đội/
tỷ lệ
Tỷ lệ châu Á
Tổng bàn thắng
Tỷ lệ cả trận
Tỷ lệ hiệp 1
Tỷ lệ cả trận
Tỷ lệ hiệp 1
Ba Lan
0 : 1/2
-0.95
0 :  1/4
-0.92
2
-0.94
3/4
0.98
Hy Lạp
0.89
0.82
0.86
0.92
Tỷ lệ châu Âu
Tỷ lệ bàn thắng
Hòa
3.30
Chẵn lẻ
Đầu tiên
Cuối cùng
Không có
Ba Lan
2.05
0.90
1.64
1.64
6.00
Hy Lạp
3.75
1.00
2.97
2.97
Tỷ số chính xác
Ba Lan
Tỷ lệ
Hòa/khác
Tỷ lệ
Hy Lạp
Tỷ lệ
1-0
4.8
0-0
5.6
1-0
8.75
2-0
8.25
1-1
5.6
2-0
27
2-1
8.25
2-2
23
2-1
17.5
3-0
21
3-3
120
3-0
120
3-1
21
4-4
120
3-1
85
3-2
46
Tỷ số khác
85
3-2
105
4-0
70
 
 
 
4-0
120
4-1
70
 
 
 
4-1
120
4-2
120
 
 
 
4-2
120
4-3
120
 
 
 
4-3
120
01h45 ngày 9/6/2012 sân Municipal: Nga - CH Czech
Đội/
tỷ lệ
Tỷ lệ châu Á
Tổng bàn thắng
Tỷ lệ cả trận
Tỷ lệ hiệp 1
Tỷ lệ cả trận
Tỷ lệ hiệp 1
Nga
0 : 1/4
-0.92
0 : 1/4
-0.72
2
-0.92
3/4
0.95
CH Czech
0.84
0.67
0.84
0.95
Tỷ lệ châu Âu
Tỷ lệ bàn thắng
Hòa
3.20
Chẵn/lẻ
Đầu tiên
Cuối cùng
Không có
Nga
2.21
0.90
1.74
1.74
6.40
CH Czech
3.40
1.00
2.72
2.72
Tỷ số chính xác
Nga
Tỷ lệ
Hòa/khác
Tỷ lệ
CH Czech
Tỷ lệ
1-0
5.0
0-0
5.6
1-0
8.0
2-0
9.25
1-1
5.4
2-0
23
2-1
8.75
2-2
21
2-1
15.5
3-0
25
3-3
120
3-0
95
3-1
24
4-4
120
3-1
65
3-2
44
Tỷ số khác
100
3-2
90
4-0
90
 
 
 
4-0
120
4-1
85
 
 
 
4-1
120
4-2
120
 
 
 
4-2
120
4-3
120
 
 
 
4-3
120